சமண சமயத்தினால் சொல்லப்படுபவர் யார் ?(TNPSC-Who is the 24th thirtangara of Jainism?)

24-வது தீர்த்தங்கர் என்று சமண சமயத்தினால் சொல்லப்படுபவர் யார் ?
எ) மகாவீரர்
பி) பார்ஸ்வநாதர்
சி) ரிஷபர்
டி ) சந்திரப்ரபா


Who is the 24th thirtangara of Jainism?

a) Mahavira
b)Parswanatha
c)Rishabha
d)Chandraprabha


Answer : A

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2015 Somperi Consulting™ is a registered trademark.

Designed by Templateism | Somperi.Com. Hosted on Blogger Platform.