சரியான கூற்று எது ? (Choose the Correct Statement)

சரியான கூற்று எது ?

A ) வெங்கலத்தாலான நாட்டிய மங்கையின் உருவச்சிலை ஹரப்பா நகரில் கண்டடுக்கப்பட்டது.

B ) ஹரப்பன் எழுத்து முறை வலப்பக்கத்திலுருந்து  இடப்பக்கமாக  எழுதப்பட்டது .

c )ஹரப்பா  என்ற சிந்தி மொழி சொல்லுக்கு புதையுண்ட நகரம் என்று பொருள் .

d ) அனைத்தும்


Choose the  Correct Statement?.
a) The Statue of the dancing girl made out of bronze was found in Harappa.

b) Harappan scripts were written from right to left.

c) Harappa means "Burried city" in sindhi.

d) All the above

Answer  : C

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2015 Somperi Consulting™ is a registered trademark.

Designed by Templateism | Somperi.Com. Hosted on Blogger Platform.